skip to Main Content

Medlemslogin

Her kan du som medlem af Karrebæksminde erhvervsforening logge ind og (...)

Generalforsamling på Restaurant De Hvide Svaner

Kære medlem,

Vi minder om vores Generalforsamling, som bliver afholdt torsdag d. 16.11.23 kl. 17:30 på Restaurant De Hvide Svaner.

Vi starter med afvikling af generalforsamling, hvorefter der serveres middag for medlemmer samt ledsager kl. 19:30.

Du bedes derfor senest 6.11.23 giver besked om deltagelse i middag til undertegnede, tak

Agenda:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af bestyrelsensberetning for det forløbne år til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for næstfølgenderegnskabsår.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal fremsendes til undertegnede senest 8. dage før jf. vedtægter.

Vi håber, at se jer alle med henblik på en konstruktiv dialog om Erhvervsforeningens ambitioner og prioriteter fremover.

 

På vegne af bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Karen-Sofie Bolm (Formand)

 

×Close search
Søg