skip to Main Content

Medlemslogin

Her kan du som medlem af Karrebæksminde erhvervsforening logge ind og (...)

Generalforsamling i Erhvervsforeningen

Hermed Indkaldes medlemmer af erhvervsforeningen med ledsagere til den årlige generalforsamling.
Dato: 3. november 2021 kl. 18.00
Sted: Karrebæksminde Fjord, Enø Kystvej 55, 4736 Karrebæksminde

Mødet indledes med en velkomstdrink, aftensmad og drikkevarer.
Generalforsamlingen starter 19.30 (S.U. for spisning senest 29.10.2021 til lone.warburg@3f.dk  / mobil telefon: 23619164)

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Ad1:Valg af dirigent

Ad2: Bestyrelsens beretning v/ formand Jørn Johansen

Ad3: Regnskab 2020 v/ kasserer Lene Larsen

Ad4: Fastsættelse af kontingent

Ad5: Indkomne forslag

Ad6: Valg til bestyrelsen. På valg er: Jørn Johansen(modtager genvalg), Lone Warburg(modtager genvalg), Anders Nielsen(modtager ikke genvalg)

Valg af suppleanter. På valg er: Thomas W. Hansen (modtager genvalg), Jonathan Houkjær(modtager ikke genvalg)

Ad7: Valg af revisor

Ad 8: Eventuelt

×Close search
Søg