skip to Main Content

Medlemslogin

Her kan du som medlem af Karrebæksminde erhvervsforening logge ind og (...)

Generalforsamling i Erhvervsforeningen

Hermed Indkaldes medlemmer af erhvervsforeningen med ledsagere til den årlige generalforsamling.

Dato: 3. november 2022 kl. 18.00

Sted: Kursus- & konferencecenter Smålandshavet

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Ad1:Valg af dirigent

Ad2: Bestyrelsens beretning v/ formand Jørn Johansen

Ad3: Regnskab 2022 v/ kasserer Lene Larsen

Ad4: Fastsættelse af kontingent

Ad5: Indkomne forslag

Ad6: Valg til bestyrelsen.

På valg er: Freddy Bach, Tina Golbert, Steen Hemmingsen, Steffen Rostgaard

Valg af suppleanter. På valg er: Thomas Ditlevsen, Per Lange Jørgensen

Ad7: Valg af revisor

Ad 8: Eventuelt

Medlemmer er inviteret til middag med ledsager, 2 retter kl. 18.00.

Giv besked senest 28. oktober 2022 til Lone Warburg(lone.warburg@3f.dk) hvis du/I ønsker at deltage i middagen inden generalforsamlingen starter kl. 19.30

×Close search
Søg